Logo Hot Zone

Schermen

En garde!

Aanvallen, riposteren, treffers plaatsen zonder zelf getoucheerd te worden, in fracties van seconden analyseren en reageren; schermen is een dynamische sport, die veel vraagt van uw concentratie, snelheid, tactiek, timing en coördinatie.

Schermen vindt zijn oorsprong bij de oude Egyptenaren. Toen na de uitvinding van het buskruit steeds minder harnassen werden gedragen, ontwikkelde men steekwapens als de floret en de degen, om naast de langzaam herlaadbare vuurwapens te gebruiken. Pas later kreeg het schermen zijn sportieve dimensie. De regels stammen uit het eind van de negentiende eeuw.

In deze workshop leert u groepsgewijs over materialen en veiligheidsregels. Korte uitleg en oefeningen wisselen elkaar af tot iedereen een goede basishouding en de elementaire aanvals- en verdedigingstechnieken beheerst.

Duur

1,5 uur

Minimaal 15 personen